Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla publicznych przedszkoli
w Skarżysku -Kamiennej