22 kwietnia obchodziliśmy w naszym Przedszkolu Dzień Ziemi. Wszystkie dzieci w  tym dniu zastanawiały się, co dobrego możemy zrobić dla naszej planety? W tym dniu przedszkolaki poznawały zasady, których należy przestrzegać, aby chronić środowisko naturalne, uczyły się poprawnego segregowania śmieci, wykonywały prace plastyczne oraz poznały trudne słowo recykling. Wszystkie te działania miały na celu podkreślenie, jak ważne jest nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony naszej planety oraz rozbudzenie w dzieciach potrzeby dbania o naturę.