Raźny głos, do góry nos.

Właśnie tacy, właśnie tacy,

są weseli przedszkolacy.

Dzień 29 września 2023r. pozostanie na długo w pamięci dzieci 3- letnich z grupy ,,Biedroneczki”. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości towarzyszyli dzieciom Rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności- czego nauczyły się w przedszkolu. Była to piosenka i wierszyk. Po części artystycznej dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pan Dyrektor Mirosław Babiarz z pomocą ,,zaczarowanego” ołówka dokonał pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom. Biedroneczki złożyły uroczyste ślubowanie, że będą zgodnie się bawić w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom oraz koleżankom, być dzielnym przedszkolakiem.