Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola informuje Rodziców o rozpoczęciu z dniem 16.02.2023r.składania deklaracji kontynuacji edukacji  w naszym przedszkolu na przyszły rok szkolny 2023/2024 , co wiąże się z koniecznością wypełnienia

”Deklaracji  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

do dnia 21.02.2023r. i przekazanie ich osobom dyżurującym w przedszkolu.

Deklaracje będą wydawane przy odbiorze dziecka z przedszkola .

Nie złożenie deklaracji w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.