KADRA PEDAGOGICZNA 2022/2023

Dyrektor przedszkola – mgr Halina Kraska

W przedszkolu zatrudnionych jest 22 osoby :

  • 11 nauczycielek (w tym dyrektor)
  • 11 pracowników obsługi i administracji
  • Cała kadra pedagogiczna posiada studia wyższe

Staże zawodowe nauczycieli :

  • 1 nauczycielka odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego

Aktualnie:

  • 7 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego,
  • 2 posiadają stopień nauczyciela mianowanego
  • 2 stopień nauczyciela kontraktowego