UWAGA RODZICE WAŻNE!!!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem i załącznikiem w  nim zawartym.

Prosimy Rodziców o złożenie do placówki – Żłobka Miejskiego Nr 2 danych dzieci wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny w terminie wskazanym w tymże Rozporządzeniu.

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 2

 

 

Szanowni Państwo!!!

Przekazuję w załączeniu informację ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nt. zasad dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki – do wiadomości i wykorzystania. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna zostało wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270).

Z informacji pracownika MRiPS wiem, że system Rejestr Żłobków jest jeszcze w trakcie modyfikacji. O zakończeniu prac dostosowujących aplikację do nowych przepisów poinformujemy Państwa oficjalnym pismem.

Z poważaniem

Magdalena Pracoń
administrator wojewódzki systemu Rejestr Żłobków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach

info. nt. dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach