13 kwietnia 2023r.  w Miejskim Centrum Kultury odbył się IV Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem wydarzenia był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej a współorganizatorami Urząd Miasta oraz Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Uczestnicy Festiwalu, poprzez występy wokalne promowali zdrowie i zdrowy styl życia.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką zdrowia, promowanie dbałości o zdrowie, kształtowanie prawidłowych zachowań i zwiększenie świadomości zdrowotnej. W konkursie udział wzięli również dzieci z naszego przedszkola z grupy ,,Słoneczka”. Pod okiem Pani Beatki M. przygotowały oraz przedstawiły autorski utwór muzyczny dotyczący szeroko pojętego zdrowia i promocji zdrowego stylu życia tj.  zasad zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, higieny, profilaktyki antytytoniowej, zapobieganie chorobom. Występ był wyjątkowy a poprzez przekaz edukacyjny dostarczył nie tylko wiele zabawy ale także uświadomił jak bezcennym darem jest zdrowie i że należy o nie dbać. Słoneczka za piękny występ otrzymały cenne nagrody oraz dyplom. GRATULUJEMY!!!