Dnia 14 listopada odbył się X Przegl?d Pie?ni Patriotycznej „Z Pie?ni? do Niepodległej”. Celem przegl?du było popularyzowanie tradycji ?piewania pie?ni patriotycznych w?ród dzieci, u?wiadomienie warto?ci narodowo – patriotycznych w życiu każdego człowieka. Podczas przegl?du dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały utwory: „Flaga” – Magdalena Rola oraz „Wojenko” – Lena Nawrocka. Solistkom towarzyszył zespół taneczny w składzie: Jan Matejko , Marcel Niziołek, Ewa Wojcieszek, Bartłomiej Jaworski, Maria Łyczak, Franciszek Czajkowski, Rita Mańturz oraz Natalia Grzyb.