Zgodnie z informacją  Pana Prezydenta Miasta Skarżyska –Kamiennej,  od 25 maja 2020r.  zostanie wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z przedszkoli publicznych.

W związku z powyższym, proszę rodziców o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie żłobków, przedszkoli, klubu dziecięcego i szkół podstawowych   w Skarżysku – Kamiennej  w czasie pandemii Covid-19.

Szanowni Rodzice, kto z Państwa  nie jest w stanie zapewnić swojemu dziecku od dnia 25 maja opieki,  wypełnia
i dostarcza za pośrednictwem poczty elektronicznej scan oświadczeń zamieszczonych w procedurach
( załącznik nr 7 i 8 )
na adres halinakra@op.pl  lub wypełnione oświadczenia i dostarcza osobiście do placówki .

Wypełnione oświadczenia wyjątkowo proszę dostarczyć do 21 maja do godz. 14.00 ( ze względu na przemyślenie organizacji pracy przedszkola). W późniejszym okresie- zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa,  będzie możliwość dostarczenia oświadczeń w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

W okresie funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym, zobowiązani jesteśmy dostosować  działalność  przedszkola do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Wypisując oświadczenie- załącznik nr 8, proszę o przemyślaną deklarację  godzin pobytu dziecka w przedszkolu ( godziny optymalne).

 

Halina Kraska

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁACZNIK 7

ZAŁACZNIK 8