6 pa.dziernika odwiedził nasze przedszkole teatr „Bajka” z przedstawieniem „Wielkie sprawy małej żaby”. Celem sztuki było kształtowanie: wła?ciwego stosunku do przyrody, umiejętno?ci życia w przyja.ni, tolerancji wobec odmiennych osobowo?ci i wygl?du. Akcja rozgrywała się na le?nej polanie oraz nad rzek?. W bajce występuje 9 postaci: Żaba, Krokodyl, Smok Zygmunt, Smok Antoni i Smok Wincenty oraz Makrauhenia, Agatka, Kura i Lekkoduch.