W hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 odbył się dzisiaj Turniej Gier i Zabaw dla Przedszkolaków, który był doskonał? okazj? do zabawy na sportowo. W turnieju wzięli udział przedszkolaki z placówek nr 6,7,16 i 10. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy najstarszej pod opiek? pani Danuty Jaszewskiej. Zwycięzcami okazali się wszystkie dzieci, które wzięły udział w dzisiejszym turnieju gier i zabaw, w nagrodę każdy dostał symboliczne nagrody a placówka pami?tkowe dyplomy.