Obchody „Światowego Dnia Pluszowego Misia” to już w naszym przedszkolu tradycja. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowała je p. Danusia Jaszewska we współpracy z p. Ewą Kołomańską. Tego dnia wszystkie przedszkolaki przyniosły do przedszkola swoje pluszowe misie. Miały możliwość wspólnej zabawy przy muzyce wraz z misiami. Poznały historię powstania pluszowego misia. Rozwiązywały zagadki „Kubusia Puchatka”, brały udział w zabawach tanecznych i konkursach. A wszystko to mogły przeżywać ze swoimi misiami, co było dla nich wielką radością.