Szanowni Państwo!!!

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do placówki w terminie do 19 kwietnia 2021 do godziny 15.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Druk ,,Potwierdzenia woli” plus ,,Klauzula RODO” do pobrania na stronie internetowej przedszkola lub w placówce.

Potwierdzenie woli przyjęcia dz. do p-la

Klauzula -Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji