Pasowanie na przedszkolaka to już wieloletnia tradycja naszego przedszkola. Poszczególne grupy przedszkolne: „Biedroneczki”, „Zaj?czki”, „Tygryski” i „Słoneczka” zorganizowały pasowanie w dniach od 27 – 30 pa.dziernika b.r. Dzieci zaprezentowały różnorodny program artystyczny. Pasowania dokonała Pani Dyrektor Halina Kraska. Każdy przedszkolak otrzymał pami?tkowy dyplom oraz drobny upominek. Impreza ta miała na celu wł?czenie najmłodszej grupy dzieci do społeczno?ci przedszkolnej, a dla dzieci z grup starszych była zachęt? do podejmowania nowych wyzwań i obowi?zków zwi?zanych z awansem do starszej grupy.