OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 przypomina, że z dniem 28 lutego 2023r. upływa termin przyjmowania wniosków:

  • o przyjęcie dziecka do żłobka od 1 września 2023r. – po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
  • deklaracji uczęszczania dziecka do żłobka – nie złożenie deklaracji w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w żłobku w roku szkolnym 2023/2024.