Każdego roku przed przerw? ?wi?teczn? w naszym przedszkolu spożywamy niezwykły obiad, nazywany WIGILIJNYM OBIADEM. Zgodnie ze staropolsk? tradycj? przed obiadem wszyscy pracownicy naszego przedszkola oraz dzieci spotkali się w jednej z sal, by przełamać się opłatkiem i złożyć ?wi?teczne życzenia. Pani Dyrektor Halina Kraska złożyła wszystkim dzieciom i współpracownikom serdeczne życzenia – zdrowych, spokojnych, pełnych miło?ci i rado?ci |wi?t Bożego Narodzenia. Wigilijny obiad przebiegał w miłej, ciepłej i ?wi?tecznej atmosferze.