11 listopada 2016 rok to 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo?ci. Narodowe |więto Niepodległo?ci to najważniejsze ?więto państwowe w ci?gu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia odrodziła się Polski po 123 latach niewoli. W naszym przedszkolu z tej okazji dzieci z grupy „Słoneczek” pod opiek? pań: Ewy Wi?niewskiej i Danuty Jaszewskiej wyst?piły z programem artystycznym Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne opowiadaj?ce o historii Polski oraz ?piewały pie?ni.