Został rozstrzygnięty wewn?trz-przedszkolny konkurs plastyczny na „Ulubionego bohatera bajkowego”. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Jury w składzie dyr. Halina Kraska, Beata Marczak i Barbara Romańczuk musiało podj?ć trudn? decyzję. Ostatecznie wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi nagrodami.