Uwaga

Informujemy , że minimalna ilość punktów zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Publicznym nr 6  uprawniająca do przyjęcia nowego dziecka do przedszkola wynosi – 20 pkt.

 

Potwierdzenie przez Rodziców  woli przyjęcia dziecka do przedszkola  należy dokonać w terminie od 14.04.2020 – 20 .04.2020

TELEFONICZNIE pod numer 41 2512655  , tel .kom. 690 003 478

w godz. 9.00 – 14.00

 

Jednocześnie informuję ,że brak potwierdzenia przez rodzica  wyrażenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola jest dla nas informacją o rezygnacji z miejsca w naszej placówce .

Dzieci których rodzice złożyli deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce są przyjęte na nowy rok szkolny.