Dla najmłodszych każda okazja do zabawy jest dobra. Zwłaszcza je?li będ? to zorganizowane swawole w gronie bliskich osób. Andrzejki s? wspaniał? okazj? do dobrej zabawy, a jednocze?nie .ródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzaj? wyobra.nię dziecięc?, pozwalaj? oderwać się od rzeczywisto?ci i przenie?ć w ?wiat fantazji. W dniach od 24 do 27 listopada w każdej z grup przedszkolnych odbyły się zabawy andrzejkowe. Wszystkie dzieci brały udział we wróżbach gdzie z rado?ci? wypowiadały andrzejkowe zaklęcia. Nie zabrakło pl?sów, tańców i zabaw przy muzyce. Słodki poczęstunek był miłym zakończeniem wspaniałej zabawy.