Dzień dobry

Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skarżysku- Kamiennej chcąc wesprzeć rodziców oraz pedagogów przesyła materiały, które krótko charakteryzują etapy rozwoju dzieci.

Informacje w formie ulotek zostały podzielone tak, aby rodzic miał możliwość wstępnej oceny rozwoju swojego dziecka i mógł w odpowiednim czasie zareagować na niepokojące go sygnały. Tylko wspólne działania rodziców, pedagogów oraz specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dają możliwość szybkiej i celowej pomocy dla dziecka. A wszyscy wiemy, że interwencja na wczesnym etapie rozwoju daje najbardziej wymierne efekty.

Bardzo prosimy o przesłanie rodzicom drogą elektroniczną w/w materiałów. Jednocześnie informuję, że broszury zostaną dostarczone w wersji papierowej do wszystkich żłobków i przedszkoli na terenie naszego powiatu

ulotka dwulatki:
https://drive.google.com/file/d/1xdKLOI7PO5i9lzNpnEc12KGpK6PqalQV/view?usp=drive_web

ulotka logopeda:
https://drive.google.com/file/d/1LWJVpsfcEn5Rpfaudq1mZ5In4HAtE_MZ/view?usp=drive_web

ulotka integracja sensoryczna:
https://drive.google.com/file/d/1_ejh—TdSJfNSOFrF3xruGe_aohIhp3/view?usp=drive_web

ulotka sześciolatki:
https://drive.google.com/file/d/1T4YBchcRclYx_pEhpdx-9ZWqJhGFJz9_/view?usp=drive_web

ulotka trzylatki:
https://drive.google.com/file/d/1sAthffcVK2mAqMvd2UpeUhliKd-befrJ/view?usp=drive_web

 

Pozdrawiam serdecznie

Marzena Sala dyr. PCRE