2 pa.dziernika najstarsze dzieci z naszego przedszkola odwiedziły Komendę Powiatow? Policji w Skarżysku Kamiennej. W trakcie wizyty dzieci zapoznały się z prac? skarżyskich policjantów.