Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w innych w przedszkolach na rok szkolny 2020/2021

 

Rok urodzenia 2017 r.                                                  Rok urodzenia 2016

  1. Ciupa Laura – PP 7                                                        1. Zięba Toby – PP 7
  2. Derlatka Zofia – PP 16
  3. Karauda Oliwier – PP 16
  4. Miernik Aleksandra – PP 9
  5. Młodawski Szymon –PP 10
  6. Ojczenasz Laura – PP 9
  7. Paluch Magdalena – PP 7
  8. Szlęzak Aleksander – PP 1
  9. Walkiewicz Marta – PP 4
  10. 10.Szafraniec Klara – PP 10