13 i 28 pa.dziernika grupy starsze wraz z nauczycielkami udały się na wycieczkę do Muzeum Orła Białego. Dzieci miały możliwo?ć obejrzenia tam niecodzienn? interaktywn? wystawę „|wiat Toruńskiego piernika” przygotowan? przez Muzeum Okręgowego w Toruniu. Ekspozycja prezentowana w niezwykłej scenerii, która pozwala odbyć podróż w przeszło?ć nas?czon? egzotycznymi aromatami. We wnętrzu stylizowanej kogi – inspirowanej żaglowcami handlowymi – zwiedzaj?cy obejrzeli rekonstrukcję ?redniowiecznego piernikarskiego kramu oraz sklepiku z przełomu XIX i XX wieku. Manekiny sklepikarki, piekarza i kupca „prezentuj?” zabytkowe naczynia, formy do cukierków, dzbany i cynowe kufle cechowe. Dużym przeżyciem dla dzieci był fakt, że mogły własnoręcznie wykonać pierniczki.