Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno – pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Jak każdego roku gramy i my….