W naszym przedszkolu w dniu 10 listopada obchodzili?my Narodowe |więto Niepodległo?ci. Przedszkolaki z grupy IV pod opiek? pani Grażyny Hryciuk i Ewy Wi?niewskiej wyst?piły z pięknym programem artystycznym. Podczas występu dzieci od?więtnie ubrane recytowały wiersze patriotyczne opowiadaj?ce o historii Polski, o pięknie naszej ojczyzny. Przyjmuj?c wła?ciw? postawę „na baczno?ć”, od?piewały też hymn Polski „Mazurek D?browskiego”. Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami wspaniałej publiczno?ci.