„Takiej niespodzianki dzieci z naszego przedszkole się nie spodziewały. 16 pa.dziernika koledzy i koleżanki z grup starszych pod opiek? pani Małgosi Koperek wystawili dla nich inscenizację teatraln? do wiersza J.Tuwima „Rzepka”. Dzieci wspaniale wcieliły się w rolę postaci granych przez siebie, a stroje i muzyka dodatkowo wzbogaciły całe przedstawienie. |miechu podczas występu było co nie miara a małych aktorów nagrodzono gromkimi brawami.”