Pola Nadziei to edukacja i rozwój wolontariatu, a zarazem pozyskiwanie ?rodków na opiekę paliatywn?. Wolontariusze sadz? jesieni? żonkile daj?c wyraz jedno?ci z chorymi dziećmi. Obsadzaj? rabatki, małe lub większe ogródki. Wiosn? nadejdzie czas finałowych działań – kwest, festynów i innych aktywno?ci. My również wł?czamy się w t? akcję. Dzisiejszego dnia dzieci z wszystkich grup wraz z opiekunami zasadziły żonkile w przedszkolnym ogrodzie.