Czwartkowe przedpołudnie 8 września 2022r. było niezwykłym czasem dla naszych przedszkolaków z gr III i IV. Tuż po śniadaniu dzieci  udały się na spotkanie z ratownikiem medycznym – Panem Mateuszem K. Pan Mateusz bardzo interesująco opowiedział na czym polega praca ratownika, jak wyposażona jest jego torba ratunkowa oraz jakie niebezpieczeństwo czyha na dzieci jeśli nie będą słuchać osób dorosłych. Poznały numer 112 pod jaki trzeba dzwonić        w razie niebezpieczeństwa.  Pan Mateusz miał ze sobą „pomocników” (fantomy), na których pokazał jak należy prawidłowo udzielić pierwszej pomocy poprzez wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a wszyscy                           z zaciekawieniem to obserwowali. Dzieci pod nadzorem ratownika same próbowały wykonywać poznaną formę udzielenia pierwszej pomocy, co sprawiało im ogromną przyjemność. Na zakończenie spotkania dzieci  wręczyły pamiątkowy dyplom specjalnie przygotowany dla naszego gościa.

Panu Mateuszowi bardzo dziękujemy za wizytę i interesujące spotkanie!