„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności . Po części artystycznej pani dyrektor Halina Kraska dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka. W tym roku pasowane były tylko dzieci nowoprzyjęte do przedszkola z każdej grupy wiekowej. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania.