Dzieci z dwóch starszych grup spotkały się dzieci z pani? le?nik Milen? Kępas z Nadle?nictwa Skarżysko – Kamienna. Pani le?nik przeprowadziła pogadankę z dziećmi na temat zwierz?t le?nych, prawidłowego zachowania się w lesie a także poruszyła kwestie bezpieczeństwa podczas spacerów po lesie. Dzieci obejrzały również film pt. „Dzik Ryjo”, który przybliżył im arkana pracy le?ników. Młodzi przyrodnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu dziel?c się swoimi spostrzeżeniami na temat życia mieszkańców lasu oraz pracy le?nika.