W poniedziałek w sali widowiskowej MCK odbyły się przesłuchania do IX Skarżyskiego Przegl?du Pie?ni Patriotycznej. Konkurs miał na celu popularyzację pie?ni patriotycznych w?ród młodego pokolenia, kultywowanie tradycji i postaw patriotycznych, integrację ?rodowisk kombatanckich oraz prezentację dorobku artystycznego poszczególnych placówek i instytucji i aktywizację ?rodowisk twórczych. Nasze przedszkole reprezentował zespół wokalno taneczny w składzie ?piew: Lenka Hejdak i Janek Kruczyński, taniec: Pola Widuła, Ewa Wojciechowska, Aleks Ćwieluchi Kacperek Jaworski. Dzieci wykonały utwór „Rozkwitały p?ki białych róż”