Dzień Kolejarza obchodzimy 25 listopada, w dniu patronki kolejarzy – ?w. Katarzyny. |więto jest doskonał? okazj? do przybliżenia dzieciom historii kolei i zawodu kolejarza. Dlatego 24 listopada dzieci z grupy najstarszej pod opiek? pań: Grażyny Hryciuk i Małgorzaty Koperek wybrały się by zwiedzić mini Muzeum Kolejnictwa przy Dworcu PKP w Skarżysku -Kam. O tam zgromadzonych eksponatach opowiadał im pan Jerzy Stopa. Dzieci zapaliły również ?wiecę przy tablicy upamiętniaj?cej poległych kolejarzy w czasie II wojny ?wiatowej.