Informujemy, iż w roku szkolnym 2021/2022 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę organizowana będzie według poniższego harmonogramu.

W LIPCU 2022 roku czynne będą:

  • Przedszkole Publiczne nr 6 (ul. Kossaka 5)
  • Przedszkole Publiczne nr 7 (ul. Zielna 27)
  • Przedszkole Publiczne nr 9 (ul. Paryska 223)

W SIERPNIU 2022 roku czynne będą:

  • Przedszkole Publiczne nr 3 (ul. Zwycięzców 13)
  • Przedszkole Publiczne nr 10 (ul. Okrzei 4)
  • Przedszkole Publiczne nr 12 (ul. Sportowa 34)

Zasady zgłaszania i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka na wakacyjny dyżur podają do wiadomości dyrektorzy wszystkich przedszkoli. Oni też udzielają szczegółowych informacji w tym zakresie.

Przedszkole macierzyste zbiera od rodziców wnioski o przyjęcie do przedszkola na dyżur wakacyjny i przekazuje je do odpowiedniej placówki pełniącej dyżur do 30 kwietnia 2022r. – wnioski do pobrania w placówce.

W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą dzieci, których rodzice pracują. 
W tym celu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.