Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla Przedszkoli Publicznych w Skarżysku -Kamiennej w roku szkolnym 2022/2023

W okresie wakacji dyżur pełnić będą następujące placówki:

Lipiec 2023 czynne będzie:

– Przedszkole Publiczne nr4 ul. Sikorskiego 27

– Przedszkole Publiczne nr10 ul. Okrzei 4

– Przedszkole Publiczne nr12 ul. Sportowa 34

Sierpień 2023 czynne będzie:

– Przedszkole Publiczne nr1 ul. Rynek 63

– Przedszkole Publiczne nr7 ul. Zielna 27

– Przedszkole Publiczne nr9 ul. Paryska 223

 Przedszkole macierzyste zbiera od rodziców wnioski o przyjęcie do przedszkola na dyżur wakacyjny i przekazuje je do odpowiedniej placówki pełniącej dyżur do 30 kwietnia 2023r.

Wnioski do pobrania w placówce macierzystej  od  1 kwietnia 2022 r.

Uwaga ważne !

W okresie dyżurów wakacyjnych przyjmowane będą dzieci, których rodzice pracują w miesiącach letnich.

W tym celu rodzice powinni przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola dyżurującego.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.