W imieniu Dyrekcji, pracowników Przedszkola, Żłobka oraz koordynatorów zbiórki składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się i wsparli naszą akcję charytatywną Kiermaszu Słodkości. Dzięki Wam udało nam się zebrać potężną kwotę (3752,94zł), która na pewno wzmocni konto na leczenie Olivera Stachury. Z całego serca wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.

Szczególne podziękowania kierujemy do P. Sandry Mochockiej za zaangażowanie i wielką pomoc przy organizacji akcji charytatywnej dla Olivera. Dziękujemy!