Dnia 30 listopada 2017 roku dzieci z naszego przedszkola bawiły się na zabawie andrzejkowej. W tym dniu każdy przedszkolak przebrany był za ulubion? postać bajkow?. Wszyscy bawili się doskonale. Były opowie?ci andrzejkowe, wróżby i tańce. Na każde dziecko czekał przygotowany słodki poczęstunek.