W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole wzięło udział w realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”. Projekt polegał na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i ich rodzin.  Dorota Nowak-Małek – Koordynator ds. badań dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 roku życia, omówiła nowe standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przedstawiła wyniki obserwacji wskazując obszary wymagające oddziaływań na poziomie żłobków, placówek przedszkolnych i w środowisku domowym. Na zakończenie projektu przedszkole otrzymało podziękowanie za zaangażowanie się  w działania projektowe w ramach Modelu Wsparcia Międzysektorowego.