Wykaz kandydatów nieprzyjętych do

Przedszkola Publicznego nr 6 na rok szkolny 2020-21

 

 Rok urodzenia -2017                                                              Rok urodzenia -2016

  1. Kędzierska Iga                                                                         1.Wójtowicz Zofia

 

 

Kandydaci zostają wpisani na listę rezerwową przedszkola.