Szanowni Państwo!

Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych (9 kwietnia 2021 r. o godz 14:00), potwierdzili Państwo wolę uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Zgodnie z harmonogramem potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola

rozpocznie się 12 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00

i potrwa do 19 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

UWAGA!!! Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.