RAMOWY PLAN DNIA

6.30-8.00

Przyjmowanie dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami. Sprawdzanie stanu zdrowia dziecka. Zabawy dzieci.

8.00-8.30

Przygotowania do śniadania. Nabywanie nawyków związanych z kulturalnym spożywaniem posiłków. Śniadanie.

8.30-11.30

Zestawy zabaw ruchowych,opowieści ruchowe. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Słuchanie piosenek,wierszy,opowiadań, bajek. Zajęcia integrujące grupę. Poznawanie najbliższego otoczenia, obserwacje przyrodnicze.

10.00 II śniadanie.

11.30-12.30

Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, podejmowanie prób samodzielnego jedzenia. Obiad.

12.30-14.00

Odpoczynek poobiedni. Leżakowanie (dla chętnych :-))

14.00-14.30

Podwieczorek.

14.30-16.30

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozmowy z rodzicami/opiekunami. Rozchodzenie się dzieci.

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY

-Statut

-Procedura

-Nr konta 68 1560 0013 2069 0103 8000 0002

ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI

Nieobecności dziecka można zgłaszać telefonicznie do godz. 9.00 pod numerem 41 25 20 641