Dzieci z najstarszej grupy miały okazję sprawdzić swoj? kondycję fizyczn? uczestnicz?c w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw. Mali zawodnicy dzielnie rywalizowali ze swoimi rówie?nikami z innych przedszkoli w wielu konkurencjach. „Słoneczka” pod opiek? pani Ewy Wi?niewskiej zajęły I miejsce. Brawo!!!